Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dat cultuur van en voor iedereen is. Daarom wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Ook Musea spelen hierin een belangrijke rol. Zij bewaren de schatten uit ons verleden en zorgen voor de kennismaking van nieuwe generaties met dit verleden. Zij hebben grote waarde op het gebied van kunst, geschiedenis en wetenschap.

Daarom ondersteunt de Rijksoverheid onder andere 26 Nederlandse musea met een bijdrage vanuit de Erfgoedwet. Deze musea beheren stukken uit de Rijkscollectie. Ook het Rijksmuseum ontvangt in dat kader ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.