Voorwaarden museumbezoek en evenementen

  • algemeen
  • educatieve activiteiten
  • groepsbezoek algemeen
  • groepsbezoek door scholen

Voorwaarden website

Voorwaarden Rijksstudio

Het Rijksmuseum behoudt zich het recht voor om een verzameling of tag zonder voorafgaand bericht en zonder motivering te verwijderen van de website, indien deze naar de mening van het Rijksmuseum onnodig grievend of aanstootgevend is, of om redenen van technisch beheer van de website. Het Rijksmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

De bestelling en productie van kaarten, poster, canvas, aluminium en plexiglas in Rijksstudio geschiedt onder de algemene voorwaarden van Peecho.

Inkoopvoorwaarden

Bestellingen, aanvragen van offertes, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten waarbij het Rijksmuseum binnen het kader van zijn bedrijfsuitoefening overeenkomsten aangaat tot levering van diensten of goederen aan het Rijksmuseum.

Vrienden

Privacybeleid

In het Privacybeleid van Stichting het Rijksmuseum beschrijven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Herroepingsrecht

Tickets voor multimediatours blijven 12 maanden geldig. Bij multimediatours heeft u een herroepingsrecht. Dat wil zeggen dat u het recht heeft de overeenkomst met betrekking tot deze producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde multimediatours. Daartoe dient u het formulier op deze pagina in te vullen en uw ordernummer mee te sturen. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw e-mail crediteert het Rijksmuseum het aankoopbedrag.

Het herroepingsrecht geldt ook voor het sluiten van een Vriendschap, waarvan de overeenkomst eveneens binnen 14 dagen na het aangaan van de Vriendschap kan worden ontbonden door een mail te sturen naar vrienden@rijksmuseum.nl.

Op overige producten die via deze website worden verkocht, waaronder entreetickets, rondleidingen en workshops, is geen herroepingsrecht van toepassing.

Klachtenprocedure online aankopen

Indien een koper van producten en diensten een klacht heeft over een online aankoop bij het Rijksmuseum, dan kan de koper per e-mail een klacht indienen via info@rijksmuseum.nl. Het Rijksmuseum streeft er naar kopers zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen. Indien de koper een consument is kan hij/zij over een online aankoop ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.