Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die een waardevolle bijdrage leveren door vermogen en objecten te schenken, of na te laten. We kunnen alleen dankzij uw hulp onze tentoonstellingen en onderzoek realiseren. Voor iedereen. Voor nu en in de toekomst. Draagt u ook bij?

Het Rijksmuseum is het mooiste huis van Nederland, hier horen mijn sieraden thuis.

Marjan Unger, 2018

Schenken

Schenken kan in de vorm van vermogen, of een object dat de collectie van het Rijksmuseum verrijkt. Er zijn verschillende mogelijkheden om het Rijksmuseum te ondersteunen. U kunt bijdragen aan de vier pijlers van het Rijksmuseum: educatie, collectie, tentoonstellingen en restauratie.

Samen geven we het Rijksmuseum door. Ook u kunt hier aan bijdragen.

VERMOGEN

Er zijn verschillende manieren waarop u vermogen kunt schenken:

  • U kunt eenmalig of periodiek schenken via een overeenkomst of notariële akte. Als u de schenking over vijf jaar verdeelt, is deze -in de meeste gevallen- geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Vanaf € 50.000 kunt u uw eigen Fonds oprichten. U bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het Fonds. Een Fonds op Naam kan door particulieren, families, bedrijven en stichtingen worden opgericht. We betrekken u persoonlijk bij de besteding van het fonds.
  • Vermogen in bruikleen of vruchtgebruik: dit vermogen blijft in eigendom van u of uw erfgenamen. Het Rijksmuseum Fonds ontvangt gedurende een door u bepaalde periode alleen het rendement op het vermogen.

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Het Rijksmuseum Fonds, Amsterdam
ABN AMRO NL22 ABNA 0560020740
RSIN 803504469
KvK 412 14443

OBJECTEN

Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van Rembrandt. Een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum is te danken aan schenkingen van particulieren.

Hoe werkt het schenken van objecten?

  • U kunt eenmalig of periodiek schenken via een overeenkomst of notariële akte. Als u de schenking over vijf jaar verdeelt, is deze -in de meeste gevallen- geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • U kunt ook een object (langdurig) in bruikleen geven.
  • Ter voldoening van erfbelasting: Erfgenamen die hun erfbelasting (deels) voldoen met een kunstobject, mogen de waarde ervan met 20% vermeerderen. Een kunstcommissie beoordeelt vooraf of het object voldoet.

NALATENSCHAP

Met een nalatenschap steunt u het Rijksmuseum op een waardevolle manier. Dit kan variëren van een klein bedrag of kunstobject tot een complete inboedel. Uw nalatenschap blijft voor altijd verbonden aan het museum. Elke bijdrage is bijzonder welkom.

Er zijn verschillende manieren waarop u bij testament kunt nalaten.

  • Een legaat: een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap
  • Een erfstelling: een deel van de nalatenschap
  • Een Fonds op Naam: Vanaf € 50.000 kunt u een eigen fonds oprichten vanuit de nalatenschap
  • Het Rijksmuseum (Fonds) als (mede-)erfgenaam benoemen.

U kunt uw vermogen schenken of nalaten aan Stichting Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het Rijksmuseum. Objecten kunnen worden geschonken of nagelaten aan Stichting Het Rijksmuseum. Alle schenkingen, erfstellingen en legaten zijn volledig vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

VOORBEELDEN

Hier vindt u een lijst van alle fondsen op naam en gelabelde schenkingen, gerangschikt op oprichtingsdatum.

Hier vindt u voorbeelden van objecten die door particulieren zijn geschonken.

Info & conceptakten

Contact

VERMOGEN
Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

VERMOGEN
Valentina Salmeri-Bijzet
020 6747 367
v.salmeri-bijzet@rijksmuseum.nl

VERMOGEN
Carlijn van Spaendonck
020 6747 497
c.van.spaendonck@rijksmuseum.nl

OBJECTEN
Mado Akkersdijk
020 6747 208
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

FISCALE VOORDELEN

Wist u dat een schenking, zowel vermogen als objecten, fiscale voordelen heeft? Een schenking is binnen de daarvoor geldende grenzen aftrekbaar in de inkomensbelasting als persoonsgebonden aftrek. We vertellen u hier graag meer over.

Op de foto: Ninke Kast, overleden op 21 september 2022

Wilt u bijdragen?
Neem contact op via schenkingen@rijksmuseum.nl of 020 6747 497

Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het museum, beheert schenkingen en nagelaten vermogen aan het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum Fonds heeft de ANBI status en behoort officieel tot de Culturele Goede Doelen. Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn daarmee vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

0:52 min. - Elke bijdrage helpt